Nákup na splátky výhodně a z pohodlí domova
  • Doprava a platba

Doprava a platba

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky. Ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím.

-  PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
Vybrané zboží zašleme na Vaši adresu a zaplatíte v hotovosti při dodání zboží přímo řidiči (u řidiče
 není možné platit kartou).
V tomto případě platby je kupujícímu jako tzv. další náklady související s dodáním zboží účtována dobírka ve výši 99,- Kč.
K zásilce bude samozřejmě přiložen odpovídající daňový doklad (jsme plátci DPH).

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 94-4320620207/0100, vedený u KB.
V tomto případě bude zboží dodáno až po uhrazení kupní ceny včetně ceny za dopravu v plné výši prodávajícímu na účet.

Po odeslání objednávky Vám ihned automaticky zašleme na Vaši e-mailovou adresu zálohovou fakturu
.
Číslo zálohové faktury použijte jako variabilní symbol, je to zároveň i číslo objednávky.
O přijetí platby Vás budeme informovat e-mailem, většinou je to do dvou pracovních dnů od zadání příkazu ve Vaší bance.
Po přijetí Vaší platby na náš účet, zboží vyexpedujeme na Vaši adresu dle termínu dodání uvedeného u zboží.
K zásilce bude samozřejmě přiložen odpovídající daňový doklad (jsme plátci DPH).


• bezhotovostně platební kartou
V tomto případě bude zboží dodáno až po uhrazení kupní ceny včetně ceny za dopravu v plné výši prodávajícímu na účet.
Po odeslání objednávky budete požádáni o zadání čísla Vaší platební karty přes online zabezpečenou platební bránu.
O přijetí platby Vás budeme informovat e-mailem nejpozději následující pracovní den.
Po přijetí Vaší platby, zboží vyexpedujeme na Vaši adresu dle termínu dodání uvedeného u zboží a v potvrzení objednávky.
K zásilce bude samozřejmě přiložen odpovídající daňový doklad (jsme plátci DPH).

• v hotovosti při osobním odběru v kamenných prodejnách, naleznete zde 
• bezhotovostně prostřednictvím platební karty při osobním odběru odběru v kamenných prodejnách, naleznete zde
• prostřednictvím úvěru poskytovaného společností Essox
 s.r.o.,IČ 26764652, viz. Nákup na splátky

V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná okamžikem převzetí zboží. V případě platby kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn požadovat zálohu až do výše 50% z celkové kupní ceny ještě před objednáním zboží kupujícímu.

DODACÍ PODMÍNKY

-  OSOBNÍ ODBĚR

V případě, že kupující zvolil jako způsob dodání zboží osobní odběr zboží v provozovně prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu výzvu k odběru zboží na e-mail kupujícího. V takovém případě je kupující povinen objednané zboží odebrat nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy. Pokud kupující neodebere zboží do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k odběru, je prodávající oprávněn požadovat po něm zaplacení poplatků za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč/každý, již započatý den. Pokud zboží nebude odebráno do 1 měsíce ode dne odeslání výzvy k odběru zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
V případě osobního odběru je nutné se nejdříve dostavit na provozovnu prodávajícího a uhradit v plné výši kupní cenu. Poté bude kupujícímu vystaven daňový doklad, na jehož základě bude kupující oprávněn odebrat zboží ze skladu prodávajícího. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží, toto stvrdí pak i svým podpisem na předávacím protokolu při výdeji zboží. Svým podpisem kupující současně potvrzuje, že převzaté zboží je kompletní a bez mechanického poškození.


-  DORUČENÍ ZBOŽÍ NA MÍSTO URČENÉ KUPUJÍCÍM

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu dle bodu 2.1.2.

Zboží je doručováno prostřednictvím externí přepravní společnosti (DHL). Způsob dodání zboží včetně výše nákladů na dodání jsou uvedené na webové rozhraní. V objednávce bude vždy uvedená  konečná cena, která již náklady na zvolený způsob zahrnuje.

 Dopravné se liší podle ceny objednaného zboží:

• objednávka do 24 999 Kč - dopravné 499 Kč
• objednávka nad 25 000 Kč - dopravné zdarma


Za provedenou přepravu se rozumí přeprava v okamžiku složení zásilky na chodníku před vchodem domu na místě určení v pracovní dny mezi osmou a osmnáctou hodinou bez možnosti
 určení přesného času doručení předem. Zboží je většinou dodáváno v demontu s podrobným návodem ke složení. Je důkladně zabaleno (krabice apod.) a pojištěné proti poškození.

Předmětem smlouvy ani součástí ceny není montáž ani výnos zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do přepravního listu či sepsat s přepravcem reklamační protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem předávacího protokolu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Při převzetí zásilky si kupující zkontroluje rovněž počet balení a tento počet balení zapíše do předávacího protokolu, který podepisuje přepravci. Bude pak možné reklamovat eventuální nedodání nějakého dílu.
V případě že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat
.
V případě zjištění výrobní vady po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, kupující neprodleně kontaktuje reklamačního pracovníka internetového obchodu. Taková reklamace bude přijata a vyřízena v zákonné lhůtě (+ čas na dopravu náhradního zboží).

Kontaktní formulář
Kontakt

Reklamace a vrácení zboží

Postelin - sklad
Středulínského 966/26
Ostrava – Vítkovice, 703 00

Sociální sítě

 

Fakturační adresa a sídlo společnosti

Jozef Kozelek
Opavská 818
708 00 Ostrava – Poruba

Spisová značka

Fyzická osoba-podnikatel
zapsaná v živnostenského rejstříku
Magistrátu města Ostravy
IČO: 44774575

essox